KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 265, poz. 2644), obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. Klasyfikacja jest pięciopoziomowym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, segregującym je w grupy, coraz bardziej szczegółowe wraz z każdym kolejnym jej poziomem. Klasyfikacja nadaje unikalny symbol dla każdego zawodu.