Rymarz

Zawód Rymarz znajduje się w grupie Kaletnicy, rymarze i pokrewni. Zawody należące do tej grupy:


Grupa Kaletnicy, rymarze i pokrewni należy do grupy Robotnicy obróbki skóry. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa Robotnicy obróbki skóry należy do grupy POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy:


Grupa POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY należy do grupy ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY. Podgrupy należące do tej grupy: